Niet-oncologische hematologie

Hemofilie
2022-12-20
Immuun trombocytopenie (ITP)
2020-09-09
Paroxysmale Nachtelijke Hemoglobinurie
2016-11-23
Sikkelcelziekte
2024-05-02
Thalassemie
2023-07-14
Trombotische microangiopathie
2021-03-10
Verworven aplastische anemie bij volwassenen
2019-03-01
Verworven Stollingsstoornissen
2022-12-20
Zeldzame stollingsfactordeficiënties
2023-06-29
Ziekte van Von Willebrand
2024-07-12

Oncologische Hematologie

Acute lymfatische leukemie - volwassenen (ALL)
2020-09-09
AL-amyloïdose
2020-09-09
AML
2021-09-08
B cel ProLymfocytenLeukemie (B-PLL)
2021-06-09
Burkitt Lymfoom
2023-01-11
Chronische Lymfatische Leukemie / kleincellig lymfocytair lymfoom
2022-04-25
Chronische Myeloïde Leukemie
2023-12-06
Diagnostiek richtlijn Multipel Myeloom
2022-03-18
DLBCL
2023-12-22
Essentiele Trombocytemie (ET)
2024-01-09
Folliculair Lymfoom
2023-12-22
Hairy-Cell Leukemia Variant
2018-09-27
Hodgkin lymfoom
2019-11-13
Klassieke Haarcelleukemie (Classic Hairy Cell Leukemia) (HCLc)
2018-03-14
LGL
2020-01-01
Marginale Zone Lymfoom
2021-05-11
Multipel Myeloom
2024-05-23
Polycythemia Vera (PV)
2024-01-15
Primair Zenuwstelsel Lymfoom (PCZSL)
2024-01-30
Primaire Myelofibrose (PMF)
2024-01-09
T-cel ProLymfocytenLeukemie (T-PLL)
2021-06-09
Waldenström’s Macroglobulinemie
2022-06-08

Overige richtlijnen

Anemie door aangeboren stoornissen
Antibioticagebruik bij sepsis verwijzen naar SWAB
Antitrombotisch beleid
Bloedtransfusie-beleid
Febriele neutropenie SWAB richtlijn
Fertiliteitsbehoud bij vrouwen met kanker
Hereditaire hemochromatose (HH)
Intensive care opname, behandeling en ontslag van de kritisch zieke hemato-oncologische patiënt
Landelijke Transmurale Afspraken (LTA) voor de antistollingszorg
Sepsis fase I, II en III
Vaccinatie bij hematologische patiënten - handleiding RIVM
Wervelmetastasen van solide tumoren en wervellokalisaties van hematologische tumoren